ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮುಫ್ತಿ, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ದೋವೆಲ್, ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿದ ಮುಫ್ತಿ, ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ದೋವೆಲ್, ಕ್ಯಾರೆ ಎನ್ನದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ??

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್- ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ !

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್- ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕ !

error: Content is protected !!