ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ, ಕೇದಾರ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ??

ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ, ಕೇದಾರ್ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ಯಾರು ಆಡುತ್ತಾರೆ??

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್- ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ??, ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ

ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್- ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲ್ಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದಿಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ??, ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ

error: Content is protected !!