ನಾಯ್ಡುಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮೋದಿ ಎಂಬ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನಾಯ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು

ನಾಯ್ಡುಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ! ಮೋದಿ ಎಂಬ ಸುನಾಮಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನಾಯ್ಡು ಪಾರ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯ್ಡು

ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಪೋಟ- ಹೊರಬಿತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಜಗಳ! ಸಿದ್ದುಗೆ ಕಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ದೇವೇಗೌಡರು ! ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ

ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಪೋಟ- ಹೊರಬಿತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಜಗಳ! ಸಿದ್ದುಗೆ ಕಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ದೇವೇಗೌಡರು ! ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ

error: Content is protected !!