ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ- ಕಾರ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೈತರನ್ನು ಕಂಡು ವಾಪಸಾದ ಡಿಕೆಶಿ !!

ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಮುಜುಗರ- ಕಾರ್ ನಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರೈತರನ್ನು ಕಂಡು ವಾಪಸಾದ ಡಿಕೆಶಿ !!

ಕೊನೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನವಿಸ್

ಕೊನೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಫಡ್ನವಿಸ್

error: Content is protected !!