ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರ `ಜೆಡಿಎಸ್’ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ

ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಂತರ `ಜೆಡಿಎಸ್’ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮೋದಿಜಿ! ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಮೋದಿ ನಡೆ! ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮೋದಿಜಿ! ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಮೋದಿ ನಡೆ! ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತಾ??

error: Content is protected !!