ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ?? ಅಳಿವಿನಂಚಿನತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ರಾಜ್ಯವಾಗಲಿದೆಯೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ?? ಅಳಿವಿನಂಚಿನತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ

ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟ ! ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಂಪರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್

ವಿಶ್ವನಾಥ್ರವರಿಗೆ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆಯೇ ಅದೃಷ್ಟ ! ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಬಂಪರ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಿದ್ದರಾದ ವಿಶ್ವನಾಥ್

error: Content is protected !!