ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್- ಬೆತ್ತಲಾದ ಜೆಡಿಎಸ್, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಾದೇಗೌಡ, ಊಟ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲು ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು – ಉತ್ತರಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

ಬಿಗ್ ನ್ಯೂಸ್- ಬೆತ್ತಲಾದ ಜೆಡಿಎಸ್, ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮಾದೇಗೌಡ, ಊಟ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲು ಹಣ ಬೇಕೇ ಬೇಕು – ಉತ್ತರಿಸಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

error: Content is protected !!