ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್, ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ??

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಸೇನೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ

ಬಿಗ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್: ಸೇನೆಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಭಾರತ

error: Content is protected !!